Abnorm Scenkonst

Om oss

Abnorm Scenkonst vill på ett lekfullt sätt ifrågasätta och undersöka rådande samhällsstrukturer och fenomen. Basen i Abnorm Scenkonst är skådespelarna Ida Hackzell och Hanna Holmqvist men oftast sker samarbeten med andra skådespelare, regissörer, scenografer med mera.

Ida Hackzell

Ida Hackzell

Ida är utbildad på Skara Skolscen och Teaterhögskolan i Göteborg (HSM). Hon har efter examen arbetat på bland annat Profilteatern i Umeå och på Teater Trixter. Med Abnorm Scenkonst har hon synts i “Det normala livet” och “För sent att bli isprinsessa”.
Hanna Holmqvist

Hanna Holmqvist

Hanna är utbildad på Wendelsberg teater & skolscen och Teaterhögskolan i Malmö. Hon har medverkat i föreställningar på Backa Teater, Regionteater Väst och Teater 23. Med Abnorm Scenkonst har hon spelat med i “Älska mig bara”, “Det normala livet” och “För sent att bli isprinsessa”.