Abnorm Scenkonst

Om oss

Abnorm Scenkonst vill på ett lekfullt sätt ifrågasätta rådande samhällsstrukturer och normer. Oftast skapar Abnorm scenkonst ut ifrån upplevelser och betraktelser av samtida eller personliga fenomen, snarare än färdigskrivna texter eller pjäser. Abnorm Scenkonst vill ständigt utmana nya uttryck och sceniska former.