Abnorm Scenkonst

Om oss

Abnorm Scenkonst vill på ett lekfullt sätt ifrågasätta och undersöka rådande samhällsstrukturer och normer.